Продължава реконструкцията на уличната мрежа в Мездра

Продължава реконструкцията на уличната мрежа в Мездра

След няколко месечно прекъсване поради неподходящите атмосферни условия и обявеното извънредно положение в страната, от началото на месец май бяха възобновени строително-монтажните работи за реконструкция и рехабилитация на участъци от три улици в гр. Мездра. Става дума за цялостно обновяване на два участъка от ул. „Христо Ботев” (от кръстовището с ул. „Ал. Стамболийски“ до кръстовището с ул. „П. Р. Славейков“ и от кръстовището с ул. „Янко Сакъзов“ до паркинга пред Община Мездра), на два участъка от ул. „Александър Стамболийски” (от кръстовището с ул. „Св. св. Кирил и Методий“ до кръстовището с ул. „Христо Ботев“ и от кръстовището с ул. “Янко Сакъзов” до „Топливо”), както и на ул. „Димитър Благоев”.

Подобряването на експлоатационното състояние на тези части от градската улична мрежа се извършва по проект, реализиран от Община Мездра с безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Той е на обща стойност 1 951 533,16 лв. (без ДДС), от които 1 658 803,19 лв. европейско съфинансиране чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 292 729,97 лв. национално съфинансиране.

Строително-монтажните работи включват фрезоване на съществуващата и полагане на нова асфалтова настилка, подмяна на тротоари и бордюри, които са лошо експлоатационно състояние и т. н.

Изпълнител на обекта е обединение „Улици Мездра” ДЗЗД, в което влизат столичните фирми „Арете Строй” ЕООД и „Виа Конструкт Груп” ЕООД. Строителният надзор се осъществява от „Рафаилов консулт“ ЕООД - София.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 20 ноември 2020 г.
2020-05-15 11:42:52