Ударно кастрят дърветата

Ударно кастрят дърветата

Общинското предприятие „Чистота” в Мездра продължава със собствена и наета техника подрязването на клоните и оформянето на короните на дърветата по градската улична мрежа. Днес бяха подкастрени дърветата по улица „Св. Патриарх Евтимий“ в кв. 101 на гр. Мездра.     
2020-05-13 14:23:29