Няма болни в социалния център в Криводол

Няма болни в социалния център в Криводол

Отрицателни са окончателните  резултати за COVID-19 на служителите на Център „Домашни грижи”- Криводол, както и на контактните им лица. Дейността на центъра ще продължи да се осъществява нормално в гр. Криводол и селата Уровене, Ракево, Голямо Бабино, Добруша, Баурене и Пудрия.  

Той функционира в рамките на проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, № BGLD-1.001-0001, който се осъществява от Български Червен кръст, в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на регионалните и местните власти за период от 4 години с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.   

          
2020-05-11 15:42:49