ДЗЗД „Консорциум Либърти-НТК” уведомява, че от 9 май 2020 г. възстановява:

ДЗЗД „Консорциум Либърти-НТК” уведомява, че от 9 май 2020 г. възстановява автобусна линия София-Оряхово.

Часове на тръгване:

от София - 09.00 ч.

от Оряхово - 14.00 ч.

Тел. за връзка с превозвача: 0884 246 695

 

ДЗЗД „Консорциум Либърти - НТК” от 9 май 2020 г. (събота), възстановява още една автобусна линия:

Козлодуй - София,

с час на тръгване

от гр. Козлодуй - 4:30 ч.

от гр. София - 13:30, 17:30 ч.
2020-05-08 10:09:18