„Напоителни системи“ ЕАД - клон Мизия обявява следните свободни работни места:

„Напоителни системи“ЕАД - клон Мизия обявява следните свободни работни места:

„Напоителни системи“ ЕАД - клон Мизия обявява следните свободни работни места:

1. Електроинженер с място на работа град Враца.

2. Хидроинженер или Инженер специалност ХТС или ХМС с място на работа гр. Враца и гр. Монтана

3. Електротехник с място на работа Отводнителна помпена станция гр. Козлодуй

4. Геодезист за гр.Враца.

Документите се представят лично от кандидатите в административната сграда на „Напоителни системи“ ЕАД с работно време от 09:00 до 17:00, намираща се в гр. Враца, ул. Христо Ботев № 78 етаж 3 или на имейл [email protected]

Срок за подаване на документите 29.05.2020 г.

Подборът ще бъде извършен по документи и провеждане на интервю.

Моля, кандидатите да представят копие от диплома за завършено висше образование по специалността и актуално CV.

 

Телефон за връзка 092 65 30 44

GSM: 0876222362 - Таня Върбанова
2020-05-04 11:27:12