4 проекта ще бъдат реализирани в община Мездра по Националната кампания „За чиста околна среда - 2020”

4 проекта ще бъдат реализирани в община Мездра по Националната кампания „За чиста околна среда - 2020”

Проектите на два кметства, едно училище и една детска градина от община Мездра са одобрени за финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда - 2020“ и обявения от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата - и аз участвам”.

От постъпилите 901 проектни предложения на общини и кметства със средства в размер до 10 000 лева ще бъдат финансирани 232 проекта.

Сред тях са проектите на Кметство Игнатица за създаване на зона за отдих и спорт до новото футболно игрище в селото (с бюджет 9 362 лв.) и на Кметство Крета за изграждане на детска площадка в района на оброк Св. Георги (10 000 лв.). От трите проектни предложения, подадени от кметства в община Мездра, не е одобрено единствено това на Кметство Люти брод - за обновяване на детската площадка при моста на река Искър (10 000 лв.).

Сред одобрените за финансиране 110 от общо 506 постъпили проекта на училища и ЦПЛР/ОДК, които ще получат финансиране в размер до 5 000 лв., е и проектът „Здрав дух - в здраво тяло (5 000 лв.) на СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино за направа на фитнес площадка на открито в двора на учебното заведение.

Не получават финансиране проектите „Еко класна стая за нас” (4 988 лв.) на СУ „Иван Вазов“ и „Спорт и екология в професионалното образование” (4 999 лв.) на ПГ „Алеко Константинов“ - Мездра.

Със средства в размер до 5 000 лв. в тазгодишното издание на конкурса „Обичам природата - и аз участвам“ ще бъдат финансирани 132 от постъпилите 426 проекта на детски градини от цялата страна. Сред тях е и този на Детска градина „Слънчице“ в гр. Мездра (5 000 лв.) за изграждане на съоръжения за игра във филиала на детското заведение в село Дърманци.

През 2019 г. по Националната кампания „За чиста околна среда“ в община Мездра бяха реализирани два проекта: на Кметство Зверино - за изграждане на зона за отдих в Долната махала в селото и на Кметство Царевец - за озеленяване и възстановяване на зона за отдих, през 2018 г. - на Община Мездра за създаване на зона за отдих с обособен детски кът в с. Боденец, през 2017 г. - на Кметство Очин дол за благоустрояване и направа на ограда около кът за отдих и спорт при Младежкия еко лагер, на Кметство Типченица за изграждане на спортна площадка и на ПГ „Алеко Константинов“ за „кабинет за сервиране на открито“, а през 2016 г. - на Кметство Горна Бешовица за изграждане на зелена зона за отдих и на Кметство Горна Кремена за направа на кът за отдих.
2020-04-30 14:53:49