Приеха програмата за управление на Козлодуй до 2023г.

Приеха програмата за управление на Козлодуй до 2023г.

При строго спазване на противоепидемичните мерки, се проведе редовно заседание на Общински съвет Козлодуй.
Общинските съветници приеха Програмата за управление на община Козлодуй за мандат 2019 – 2023 г. Тя съдържа 11 ключови приоритета, с които са засегнати всички сфери на обществения живот, а част от тях са: благоустрояване и подобряване на градската среда, качествено образование, оптимизиране на системата за здравеопазване, осигуряване на условия за развитие на масовия спорт, открито и динамично управление, партньорства и връзки, обществен ред и сигурност и други.

На заседанието общинският съвет прие още: Годишен отчет и баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД Козлодуй за 2019 г., Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в общината, както и други важни за жителите на документи.

На заседанието Милен Сибинов подписа клетвен лист, с който официално встъпи в своя мандат като общински съветник на мястото на Николай Петков от Местна Коалиция „Български демократичен център – БДЦ”.

 

 

 
2020-04-30 12:01:10