170 нуждаещи се от община Мездра ще получават топъл обяд в условията на извънредно положение

170 нуждаещи се от община Мездра ще получават топъл обяд в условията на извънредно положение

170 уязвими лица от гр. Мездра и от 27-те съставни села на общината, които поради бедност и продължителна социална изолация са в затруднение да осигурят сами прехраната си, ще получават топъл обяд в продължение на повече от месец и половина. Това стана възможно след като Община Мездра кандидатства с проект, който беше одобрен за изпълнение по Целева програма „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация - 2020 г.“, финансирана от националния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане. Той ще бъде реализиран съвместно с Общинския център за социални услуги и дейности, детските градини и Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ).

Проектът е насочен към следните целеви групи:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 г., без доходи и с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

В рамките на 33 работни дни, от 1 май до 19 юни, в реновираната кухня-майка в КСУДЛУ - гр. Мездра ще се приготвя и доставя до домовете на най-нуждаещите се топъл обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. В съответствие със санитарно-хигиенните изисквания и въведените противоепидемични мерки, готовата храна ще се предоставя в пластмасови купички за еднократна употреба. Нераздадената храна за деня ще се преразпределя между тези, които отговарят на целевите групи и са включени в списъка на чакащи.

При необходимост на потребителите ще бъде оказвана и допълнителна подкрепа - закупуване на хранителни продукти, лекарства и медикаменти, заплащане на сметки или такси (със средства на самите потребители).

Подборът на потребителите на този вид социална услуга ще бъде извършен от комисия с постоянен характер на работа, назначена със заповед на кмета на община Мездра.

Във връзка с извънредното положение Община Мездра разкри гореща телефонна линия за приемане на сигнали от граждани за оказване на помощ при закупуването на хранителни продукти, лекарства и други стоки от първа необходимост. Лицата, потърсилите съдействие, са информирани за проекта и при изявено желание от тяхна страна за получаване на топъл обяд, са вписани в регистър.

Същевременно на кметовете и кметските наместници на населени места е раздадена информационна брошура с разяснения за проекта, като по този начин той ще стигне по потребителите, лишени от информация по време на извънредното положение. Получената обратна информация е обработена и записана в регистъра.

За подбор на лицата от целевите групи се ползва и списък на потребители, ползвали услугата „Топъл обяд в община Мездра“, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Комисията ще се свърже по телефона с всеки кандидат-потребител и ще проведе разговор с него за изясняване на целевата група и дохода му, за което ще бъде изготвен протокол по образец.

След обобщаване на информацията ще бъде изготвен Списък на потребителите от община Мездра, попадащи в целевите групи, които ще бъдат включени в услугата „Топъл обяд“. Приоритетно ще бъдат обхванати най-нуждаещите се лица, засегнати от извънредната ситуация.
2020-04-28 16:34:53