Затварят за движение три улици в Мездра

Затварят за движение три улици в Мездра

Поради извършването на строително-ремонтни дейности - фрезоване на съществуващата и полагане на нова асфалтова настилка, по проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в гр. Мездра”, финансиран със средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Община Мездра уведомява гражданите, че се въвежда следната временна организация за безопасност на движението:

  • От 27 април до 19 май 2020 г.(включително) ще бъде затворена за движение на моторни превозни средства (МПС) улица „Христо Ботев“ в участъка от кръстовището с ул. „П. Р. Славейков“ до кръстовището с ул. „Любен Каравелов“. Ремонтираният участъкът ще бъде отворен за движение само на коли, които зареждат търговски обекти.
  • От 4 май до 24 май 2020 г. (включително) ще бъде затворена за движение на МПС улица „Христо Ботев“ в участъка от кръстовището с ул. „Любен Каравелов“ до кръстовището с ул. „Александър Стамболийски“. Ремонтираният участъкът ще бъде отворен за движение само на коли, които зареждат търговски обекти;
  • от 24 април до 3 май 2020 г. (включително) ще бъде затворен за движение на пешеходци десният тротоар на улица „Христо Ботев“ в участъка от кръстовището с ул. „Любен Каравелов“ до кръстовището с ул. „Александър Стамболийски“;
  • от 24 април до 25 май 2020 г. (включително) ще бъде ограничен достъпът за движение на МПС по улица „Александър Стамболийски“ в участъка от „Топливо“ до кръстовището с ул. „Янко Сакъзов“;
  • от 27 април до 27 юни 2020 г. (включително) ще бъде ограничен достъпът за движение на МПС по улица „Димитър Благоев“ в участъка от кръстовището с ул. „Средец“ до кръстовището с ул. „Александър Стамболийски“.

През периода на извършване на ремонтните дейности изпълнителят на проекта - „УЛИЦИ МЕЗДРА“ ДЗЗД, е длъжен да обозначи двустранно реконструираните участъци от горепосочените улици със съответните предупредителни пътни знаци и ограждения.

 
2020-04-28 13:54:38