Община Бяла Слатина ще предоставя грижи в домашна среда

Община Бяла Слатина ще предоставя грижи в домашна среда

Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 % степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България. Програмата е  разработена в отговор на установените потребности за обгрижване на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма „Лична помощ“.

В община Бяла Слатина националната програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" стартира на 1 май 2020 г. и ще осигури заетост на 14 безработни /домашни помощници/ , които ще  предоставят грижи на 26 лица /хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване/, от следните населени места на територията на Община Бяла Слатина/ с.Буковец, с.Търнава, с.Соколаре, с.Галиче, с.Бъркачево, с.Алтимир, с.Бърдарски геран и с.Търнак. Безработните лица ще бъдат назначени на пълно и непълно работно време.

Финансирането е в размер над 61 849.00  лв., осигурени от държавния бюджет, със срок до 31.12.2020 г.
2020-04-28 09:24:28