Раздават топъл обяд на 170 човека

Раздават топъл обяд на 170 човека

Община Мизия кандидатства с проектно предложение към Целева програма ”Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.”. Програмата е финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане и е част от пакета мерки за подкрепа на най-уязвимите граждани в условията на обявената извънредна ситуация в страната. Проектът ще стартира на 4-ти май 2020 г. и ще помогне за ограничаването на разпространението на коронавируса /COVID -19/. Той ще окаже решаващо въздействие за преодоляване на бедността в общината.

Предвижда се предоставяне на безплатна, топла храна в работните дни от седмицата /супа, основно ястие и хляб/ на 170 лица от цялата община, за период от 33 работни дни /от 04.05.2020 г. до 19.06.2020 г./ в условията на извънредното положение в страната. Топъл обяд ще бъде предоставен на лица  с ниски доходи, под линията на бедност (363 лв.), определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина; уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Общият размер на финансирането по настоящият проект е 16 269 лв. Финансирането по проекта се извършва чрез Агенция за социално подпомагане.

 
2020-04-24 10:04:11