Ще хранят с топъл обяд 170 човека

Ще хранят с топъл обяд 170 човека

От 1 май топъл обяд ще се доставя до 170 жители на община Бяла Слатина. Това е резултатът от одобрено проектно предложение на местната администрация. Целта е да се окаже подкрепа на най-уязвимата и безпомощна част от населението, хората живеещи под прага на бедност и в социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация.

Проектът ще се реализира до 19 юни тази година и ще обхване лица с ниски доходи, за времето, в което са поставени под задължителна карантина, хора които живеят сами и нямат близки, както и такива които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Приготвената топла храна, включваща – супа, основно ядене и хляб, ежедневно ще се доставя до дома на потребителите в работните дни от седмицата.

Общият размер на финансирането е 16 269 лв.,  като размера на средствата за храна за обяд са 14 025 лв., а останалите средства в размер на 2 244 лв. са разходи за транспорт, режийни, консумативи и съпътстваща подкрепа.

Финансирането на проекта се извършва чрез Агенция за социално подпомагане.

 

 
2020-04-21 11:47:22