Кметът на Мездра забрани пазарния ден утре

Кметът на Мездра забрани пазарния ден утре

Общинският пазар в гр. Мездра няма да функционира поради масово неспазване от страна на потребителите на 09.04.2020 г. на противоепидемичните мерки - ползване на лични предпазни средства и спазване на физическа дистанция, въведени в района на пазара със Заповед на кмета на община Мездра.

"Уведомяваме земеделските производители на посевен и посадъчен материал от община Мездра, които желаят да реализират произведената от тях продукция, да подадат писмено заявление в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Мездра (ул. “Христо Ботев“ №27) за предоставяне на открити площи на регламентирани места, с цел реализиране на произведената продукция, при строго спазване на противоепидемичните мерки и на санитарно-хигиенните изисквания", съобщават от местната администрация.      

 

 
2020-04-15 16:24:42