Продължава дезинфекцията на многофамилните жилищни сгради в Мездра

Продължава дезинфекцията на многофамилните жилищни сгради в Мездра

В изпълнение на противоепидемичните мерки, въведени на територията на община Мездра, от утре, 15 април 2020 г. (сряда) Общинско предприятие „Чистота“ ще продължи с поетапната дезинфекция на многофамилните жилищни сгради в гр. Мездра.

В тази връзка от комуналното предприятие призовават домоуправителите на сградите в режим на етажна собственост да окажат съдействие на служителите на „Чистота“, ангажирани с обработката на входовете, стълбищата, асансьорите и мазетата в жилищните блокове и кооперации, като им осигурят безпрепятствен достъп до въпросните общи части.

Община Мездра благодари на гражданите за проявеното от тях разбиране!      
2020-04-14 16:54:39