Вкарват лицензиран оценител в общинско дружество

Вкарват лицензиран оценител в общинско дружество

Лицензиран оценител ще извърши детайлна оценка на активите и пасивите на „Транс-Авто-2015“ ЕООД в Мездра. Това реши по време на последното си заседание Общинския съвет в железничарския град. След предоставянето на оценката ще се продължи с процедурата по прехвърляне на всички дялове на дружеството на община Мездра срещу цена, определена на база изготвената от оценка. Ще се проучат и възможностите за оздравяване на транспортното дружество и приоритетното погасяване на задълженията му към общината.

 
2020-04-10 13:13:52