Община се побратимява с норвежка организация

Община се побратимява с норвежка организация

Община Мездра ще кандидатства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, с три проектни предложения за внедряване на мерки за енергийна ефективност, в рамките на допустимия по Програмата финансов ресурс, в няколко многофамилни жилищни сгради. Това стана факт с решение на Общинския съвет.

По време на редовното заседание на местния парламент стана ясно, че норвежката неправителствена организация „Култура Без граници“ (“Culture Without Borders”) става партньор на община Мездра. Това е в съответствие с изискванията на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Тя е финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Поводът за сътрудничеството е кандидатстването на железничарската община с проектно предложение по Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, за изпълнение на проекта.

 
2020-04-10 11:31:43