Доброволци ще пазят пенсионерите

Доброволци ще пазят пенсионерите

Във връзка с обявеното извънредно положение, община Бяла Слатина  има готовност за осигуряване безопасността на гражданите по време на раздаването  на пенсиите , което започва във вторник – 7 април. На местата, където ще се изплащат пенсиите и ще има струпване на големи групи от хора, ще дежурят доброволци, чиято задача ще бъде да регулират потока от граждани, като следят за реда и спазването на необходимата дистанция, както и спазването на противоепидемичните мерки. За обезопасяването на  доброволците са осигурени  лични предпазни средства- маски, ръкавици и дезинфектанти.

„Всички жители на общината да бъдат отговорни към себе си и другите в тези трудни времена и да не забравяме, че от нашата дисциплина и готовност за спазване  на  мерките за безопасност, зависят здравето и живота ни.”, призова кметът на Бяла Слатина Иво Цветков.

 
2020-04-06 11:07:05