Община Мездра препоръчва на гражданите да носят предпазни маски

Община Мездра препоръчва на гражданите да носят предпазни маски

Община Мездра препоръчва на гражданите да носят предпазни маски, когато се намират в закрити или на открити обществени места

Във връзка с писмо изх. № 04-04-47/ 31.03.2020 г. на министъра на здравеопазването относно препоръка за носене на лични предпазни средства, адресирано до министъра на вътрешните работи, кметовете на общини и директорите на регионални здравни инспекции, Община Мездра препоръчва на гражданите, когато се намират в закрити или на открити обществени места, включително в транспортни средства за обществен превоз, да си поставят защитна маска за лице.

Тази предпазна мярка е обусловена от усложняващата се епидемична обстановка у нас, свързана с разпространението на COVID-19 и нарастващите случаи на заболели, както и от наличието на данни за безсимптомно протичане на заболяването.

Обществени места са такива места или пространства, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.

Според различни проучвания, вирусът на COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни при стайна температура. По тази причина при безсимптомно протичане заболяването посещението на такива места е свързано с повишен риск от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дистанция между хората.

Препоръката за носенето на маска от хора, които са здрави, цели предпазването на устата и носа им от случаен контакт със секреции, попаднали върху ръцете им, както и предпазването на околните, в случай на безсимптомно протичане на заболяването.

Лица със симптоми на респираторна инфекция следва да се консултират с личните си лекари за последващи действия и да ограничат своите контакти, с цел предпазване на околните от евентуално заразяване с вирусни и бактериални причинители, напомнят от здравното министерство.

Основна мярка за предпазване от заразяване с COVID-19 e хигиената на ръцете, която трябва стриктно да се прилага както преди хранене и след посещения в тоалетна, така и след сваляне на защитните маски и след контакт с повърхности и предмети.  
2020-04-01 16:21:16