Кмет и съветници подкрепиха местния бизнес в Кнежа

Кмет и съветници поскрепиха местния бизнес в Кнежа

На сесия на Общински съвет-Кнежа единодушно се прие предложението на кмета Илийчо Лачовски да се освободят от наеми за общинската собственост всички ползватели, които не могат да извършват своята дейност, вследствие на ограниченията във връзка с COVID-19 . Срокът, за който няма да се събират наемните такси е до края на извънредното положение и два месеца след това.

„ Мотивите ми за това предложение са породени от затрудненото положение, в което се намира местният бизнес. Считам, че по този начин подпомогнат, местният бизнес ще запази своята икономическа активност и в следкризисния етап. В момента наемателите са принудени да не осъществяват търговската си дейност, заради въведените противоепидемични мерки, но в същото време имат месечни разходи за наем на общинската собственост. Това генерира загуби и може да доведе до бъдещи фалити и невъзможност да се обслужват договорите“, обоснова предложението си кметът.

„В този труден момент за всички не трябва да забравяме, че трябва да бъдем сплотени и да помагаме“, добави още Илийчо Лачовски.

 
2020-04-01 12:05:56