Болницата в Бяла Слатина с апел за дарения

Болницата в Бяла Слатина с апел за дарения

„МБАЛ-Бяла Слатина” предоставя банковата си сметка, за желаещи да участват в дарителска кампания в подкрепа на лечебното заведение, работещо в условия на епидемия от COVID -19. Събраните средства ще се използват, единствено и само, за закупуване на лични предпазни средства, дезинфектанти и медицинска апаратура, необходими за борба с коронавируса. Дом момента са събрани 8 200лв.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
КЛОН БЯЛА СЛАТИНА
IBAN: BG39UBBS80021088375640
BIC код на банката: UBBSBGSF

Основание за плащане-ДАРЕНИЕ!

 


2020-04-01 11:39:57