Нова социална услуга имат в община Ружинци

Нова социална услуга имат в община Ружинци

Нормална е пътната обстановка в община Ружинци. Няма прекъсвания на захранването с ток и вода. Снежната покривка е между 1 и 5 см. Пътят между Ружинци и Тополовец се опесъчава.
19 лица са все още под карантина в общината, а на 6 лица тя е изтекла.
От днес в Община Ружинци има нова социална услуга. Това е „Домашен/домашна помощник/помощница“ по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Тя е насочена към обгрижване на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма „лична помощ“. „Назначихме 44 лица на 4 часа до 31.12.2020 г., които се грижат за 112 лица над 65 г. възраст . Това са хора от община Ружинци:
- навършили 65 години към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
- живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
- са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер /пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома/.
Това не е достатъчно и не обхваща всички нуждаещи се от подкрепа. От подадените заявления в резерв към днешна дата са 25 лица, за които ще бъдат търсени допълнителни начини и средства за подкрепа. Очаква се през месец май 22 лица да ползват нова социална услуга „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, за тях са предвидени над 35000 лв. от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Социалната ангажираност на общината към самотните и възрастни лица е приоритет на управлението ни. Към 01.04.2020 г. са назначени 46 лица по механизма лична помощ, които се грижат за същия брой потребители с необходимост от чужда помощ. Така всички работещи към момента са 90 лица, които обгрижват общо 158. Към края на 2019 г. като съпоставка работеха 74 асистенти, които се грижеха за 135 лица.
Имаме увеличение и на асистентите и на потребителите“, съобщи кметът на Община Ружинци Александър Александров.
2020-04-01 09:56:23