Близо 100 човека получават интегрирани услуги

Близо 100 човека получават интегрирани услуги

Общо 83 човека получават интегрирани здравно-социални услуги до два часа на ден по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Освен потребители от Бяла Слатина, такива има и от селата Бъркачево, Попица, Търнак, Бърдарски геран и Галиче. Придвижването на служителите между населените места става чрез автомобил закупен по проекта. 

Услугите са насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция. Потребителите, които получават социалната услуга предоставяна от домашен помощник са 72-ма. Обслужват се от 6 домашни помощници, които им помагат в ежедневните нужди -  пазаруване на хранителни продукти, почистване на дома, приготвяне на храна, изписване и закупуване на лекарства.  79 са потребителите получаващи здравна услуга от медицинските сестри, която се състои в измерване на кръвно налягане, кръвна захар, следене на редовния лекарствен прием, промоция и превенция на здравето, предоставяне на здравна информация. Рехабилитаторът обслужва 20 потребители, а психолога 33. Обслужват се 8 бр. семейства (съпруг и съпруга) и едно семейство, състоящо се от майка и син. Продължителността на проекта е една година.
2020-03-31 14:04:10