Валят фалшиви сигнали за нарушаване на карантината в Мездра

Валят фалшиви сигнали за нарушаване на карантината в Мездра

Във връзка със зачестилите случаи на фалшиви сигнали за нарушения на противоепидемичните мерки, подадени на горещите телефони, Община Мездра призовава гражданите за добросъвестно и отговорно отношение, когато сигнализират за извършени нарушения на разпоредбите на здравните власти в Република България и на заповедите на кмета на общината!   

Моля, подавайте само сигнали с достоверна, проверена и своевременна информация!

При подаване на сигнали от Ваша страна е необходимо да предоставите следните данни: трите си имена, актуален адрес и телефон за контакт.

Анонимни сигнали няма да бъдат проверявани!

Желателно е да изпратите доказателствен (снимков) материал, потвърждаващ извършените нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Сигнали за нарушения на противоепидемичните мерки, се приемат на телефони:

0885 22 46 08, 0894 46 60 21 и 0910 915 10 - Районно управление „Полиция“ - гр. Мездра,

0885 69 55 04 и 0910/ 9 21 02 - Дежурен в Община Мездра, както и на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

Напомняме, че съгласно разпоредбите на чл. 326, ал. 1 от Наказателния кодекс: „Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, се наказва с лишаване от свобода до две години“, а съгласно ал. 2 от същия член: „Ако от деянието по ал. 1 са настъпили значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.“

 
2020-03-30 11:42:02