Доставят дезинфекционни препарати в кметства

Доставят дезинфекционни препарати в кметства

Сто литра дезинфекционни препарати закупи Община Бяла Слатина за нуждите на кметствата и служителите от общинска администрация. Това количество е достатъчно да подпомогне превенцията на заразяване с корона вируса на хората, които в тази сложна обстановка са на своите работни места и изпълняват служебните си задължения.

 
2020-03-30 09:23:22