Доц. д-р Наталия Петровска: Новите ни хибриди са конкурентни и атрактивни като цена

Доц. д-р Наталия Петровска: Новите ни хибриди са конкуренти и атрактивни като цена

Кандидатстваме за иновационен клъстер с още два института

 

Доц. Петровска, дни преди старта на пролетната сеитба, какви хибриди ще предложи вашия институт и конкурентни ли са те на западните хибриди?

 

  • Подготвени сме да посрещнем пролетната кампания 2020 г. със семена от царевични хибриди от всички групи на зрялост и направления на използване. Миналата година заложихме достатъчно хибридни участъци и стартирахме кампанията с целия набор от предлаганите от нас хибриди.

Нашите хибриди винаги са били конкурентни на западните. Ще обясня защо. В системата на ИАСАС, за да бъде признат един хибрид и вписан в Сортовата листа на Република България той трябва да превиши по добив българските и чужди стандарти. Тоест нашите хибриди са премерили сили още в изпитването. Нещо повече. Изпитването се провежда в рамките на три години. ИЦ – Кнежа обаче има 6 нови хибрида, признати само след двугодишно изпитване, поради убедително превъзходство над западните и български стандарти в изпитването. Това показва високото ниво на селекция в Института през последните години. Освен това българските хибриди се създават в настоящи и актуални агроклиматични условия, което е гаранция за тяхната адаптивност, респективно носят гарантирана печалба като приходи от декар.

Не на последно място бих поставила и атрактивната цена, на която се предлагат на семенния пазар.

 

Увеличават ли се поливните площи с царевица и тези със „сладка” и търсят ли ви производители за тези технологии?

 

 

  • Все още са недостатъчно поливните площи. Затова и търсенето на захарна царевица е ограничено и съсредоточено предимно в Южна България. Предлагаме три захарни хибрида – Кн Захарна 1, Кн 2su и Кн 3su, като последният е отличен със златен медал от Съюза на изобретателите в България на IV-тото изложение Изобретения, Трансфер, Иновации (ИТИ).

 

Наскоро се завърнахте от изложенито „Агра”. Как ще оцените участието на ръководения от Вас Институт?

 

  • Участието ни тази година на изложението донесе заслужено признание в два конкурса. Първият е конкурс за иновации „Агра 2020”. Получихме диплом в раздел „Научна дейност и разработки” за 4 нови хибрида, създадени през изминалата 2019 г. Това са хибриди Кнежа 320, Кнежа 564, Кнежа 565 и Кнежа 648. Същите хибриди бяха отличени със златни плакети на 14-тото изложение на изобретателите в България ИТИ 2020.

 

В какви нови направления се развива научната ви дейност?

 

  • Залагаме на създаването на хибриди в по-ранните групи на зрялост и там са насочени усилията ни. До 2000 година Института създаваше предимно средно късни и късни хибриди царевица. Това позволи навлизането на чужда селекция в ранните групи, а пред нас постави предизвикателство да отговорим на земеделските стопани с нови предложения на ранната селекция.

Днес с гордост мога да заявя, че предлагаме достатъчен набор от хибриди в най-търсените от фермерите групи на зрялост 300-400 и 400-500 по FAO.

 

Наскоро в Института по царевица се проведе среща за учредяване на Регионален център по биотехнологии и иновации. Разкажете ни повече за идеята?

 

На 17 февруари проведохме работна среща с идеята да бъде създаден Регионален иновативен център, на която присъстваха председателят на Селскостопанската академия – проф. Мартин Банов, народният представител Васил Антонов, заместник-областният управител на Област Плевен – г-н Трифонов, кметът на община Кнежа Илийчо Лачовски, директорът на Института по планинско животновъдство в гр. Троян – доц. д-р Георгиев и директорът на Института по лозаровинарство в гр. Плевен – проф. д-р Иван Панчев, както и Валентина Тодорова - изпълнителен директор на Института за регионални изследвания и стратегии. Домакин на срещата бе Институт по царевицата. Целта е създаване на сдружения с нестопанска цел „Северозападен регионален иновативен център за индустрия за здравословен живот и биотехнологии”.

Експертната програма, по която искаме да кандидатстваме е „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Желанието ни е да изградим съвременна научноизследователска и иновативна инфраструктура за приложни изследвания от отворен тип.

Имаме необходимия кадрови и изследователски капацитет, както и обществен авторитет. Освен това получихме подкрепата на кмета на община Кнежа – Илийчо Лачовски, областна управа Плевен, народния представител Васил Антонов и Председателя на ССА – проф. М. Банов, за което искрено им благодаря. Срокът за подаване на проектното предложение е 5 май 2020 г. Надяваме се на одобрение и смятам, че обединяването на трите Института ще превърне тази РИЦ във водещ в областта на селското стопанство в региона.

Иво Йорданов
2020-03-29 11:44:13