Фиданки дават нов облик на улици в Бяла Слатина

Фиданки дават нов облик на улици в Бяла Слатина

Настъпи момент за обновяване на тротоарите по ул. „Васил Левски“ в отсечката от ул. „Климент Охридски“ до ул.“Крайбрежна“ в Бяла Слатина, съобщи кметът инж. Иво Цветков.

„Всички виждаме какво е състоянието на старите дървета по ул. „Васил Левски“. В тази връзка беше определена комисия, която извърши проверка на съществуващата дървесна растителност по тротоарните платна и в тревната площ и единодушно взе решение да бъдат премахнати дървета, достигнали пределна възраст, чиито изсъхнали клони представляват опасност от падане при буря и силен вятър и възпрепятстват качественото изпълнение при подмяната на съществуващата тротоарна настилка с нова. На много места те са повдигнали плочките и асфалта, на места е непроходимо за майки с колички и хора с увреждания“, уточни кметът.

Изсичането ще се извършва контролирано при стриктно запазване на съществуващите здрави дървета. Изсечените ще бъдат 31, а засадените нови фиданки ще са два пъти повече. Част от новите дървета вече са засадени.
2020-03-27 13:22:24