Козлодуй ще прави тротоари и велоалея с пари от фонд РАО

Козлодуй ще прави тротоари и велоалея с пари от фонд РАО

Община Козлодуй ще кандидатства за бюджетната 2020 г. с проект пред Фонд „Радиоактивни отпадъци”. Съгласно наредба се дава възможност на общини, на чиито територии се изграждат съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, да получат финансиране на проекти в годишен размер до 2 %  от годишния бюджет на ДПРАО. За да бъдат спазени всички регламентирани срокове в сряда бе проведено извънредно заседание на Общински съвет-Козлодуй, където бе дадена зелена светлина за подаване на проектното предложение. Финансирането, което може да се получи за реализацията на проект е в размер до 300 000 лв. за една година, общината пък трябва да осигури минимум 20 % от парите. Козлодуй ще кандидатства пред Фонд „Радиоактивни отпадъци“ за финансиране на последния етап за обект „Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“ град Козлодуй“ през следващите 2 години. Общата стойност на предвидените дейности за двугодишното изпълнение (2020-2021) възлиза на 791 657 лв. По проекта се предвижда направата на тротоари, улично осветление и велоалея.

 

 
2020-03-27 13:13:27