В Бяла Слатина дариха 160 таблети за дистанционното обучение на ученици

В Бяла Слатина дариха таблети на ученици за дистанционното обучение

Кметът на Бяла Слатина инж. Иво Цветков доказва с действията си, че мисли за младото поколение, лансирайки идеята да се закупят таблети и карти за достъп до интернет за ученици, които не разполагат с такива. Вече две седмици обучението е онлайн, а не всяко дете има подходящо мобилно устройство у дома си. По тази причина в четвъртък, при засилени санитарни мерки, е проведена среща между кмета и директорите на 12-те училища на територията на общината. На дискусията се е стигнало до извода, че е необходимо закупуване на карти и устройства за осъществяване на онлайн обучението на учениците. Ангажимент да бъде решен проблемът поема кметът инж. Иво Цветков.

„Ще са ни нужни около 160 таблета и 250 карти, осигуряващи достъп до интернет. Предстои да уточним каква ще е нужната ни сума“, уточни за „Враца днес“ градоначалникът.

Инж. Цветков се ангажира да осигури устройствата, чрез дарители и собствени средства.

Усилията на общината в лицето на кмета и на училищата ще доведе до задоволяване на необходимостта от устройства и достъп до интернет за провеждане на дистанционната форма на обучение на учениците от община Бяла Слатина.

Към настоящия момент общият брой на обучаващите се електронно ученици в общината е 1836.

626 сe обучават по други, алтернативни начини. Голям процент от тези ученици са от уязвими групи и не разполагат с технически средства за реализиране на електронно обучение, което налага избора на алтернативни начини. Учителите се свързват с родителите по телефон и се дават указания и поставят задачи на учениците за работа по учебниците и тетрадките.
В начален етап цялата комуникация между учител и ученик е през родителя. От учителите са разработени работни листи, които се предоставят на учениците от образователните медиатори и социалните работници, назначени към образователните институции. Част от учителите получават със съобщение готовите работни листи с изпълнените задачи за проверка. Останалите се носят от родители в края на седмицата в училището. Учениците се насърчават да гледат уроци по телевизията.

 

 

 


сн.1


2020-03-27 17:47:52