Общински съветник дарява заплатата си за читалище

Общински съветник дарява заплатата си за читалище

На 25 март се проведе извънредно заседание на ОбС в Козлодуй. На него Светослав Спасов от групата на ГЕРБ положи клетва на мястото на Елица Орманова, която вече е съдия в Районен съд-Лом и като магистрат не може да бъде общински съветник.
Новият съветник, Светослав Спасов, е с икономическо образование. Родом е от Козлодуй. През последните години активно се занимава с организиране на благотворителни каузи. Той ще дарява заплатата си на общински съветник за нуждите на народно читалище „Христо Ботев – 1879”, както декларира по време на предизборната кампания през месец октомври 2019 г. “Тук, в тази зала, пред колегите самодейци, обещах, че ако бъда избран за общински съветник, ще дарявам месечното си възнаграждение на козлодуйското читалище. И сега в същата зала положих клетва. За мен това е символично, но работата ми като общински съветник гарантирам, че няма да бъде символична, а напротив – много отговорна, принципна и с отношение към проблемите на жителите на общината”, каза Светослав Спасов.

Провеждането на извънредно заседание на ОбС се наложи поради необходимост от взимане на решение за кандидатстване на Община Козлодуй за бюджетната 2020 г. с проект пред Фонд „Радиоактивни отпадъци”: „Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев” и „Радецки”, гр. Козлодуй”. Общински съвет подкрепи предложението.

Община Козлодуй проведе извънредното заседание на ОбС при спазване на всички противоепидемични мерки – дезинфекция на помещението, спазване на достатъчно разстояние между присъстващите, използване на лични предпазни средства.

 
2020-03-26 08:41:08