Козлодуй с дарителска сметка за борба с коронавируса

Козлодуй с дарителска сметка за борба с коронавируса

Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас.

Ресурсите на държавата и възможностите на Общината са ограничени. Всеки, който има желание и възможности да помогне, може да се включи.

 

Ако искате да дарите целево средства за самотно живеещите възрастни хора, за осигуряване на лекарства и храни за нуждаещите се, за общинската МБАЛ „Св. Иван Рилски”, чиито медицински работници са на първа линия в борбата за нашето здраве, можете да го направите на Дарителската сметка на Община Козлодуй:

 

Общинска банка гр. Козлодуй

BG 84 SOMB 9130 8436 5415 44

Код за вид плащане – 445100

основание за плащане: дарение за …

 

Всеки дарител сам определя за какво конкретно дарява средства. Всяко дарение се осъществява чрез договор за дарение и свидетелство за дарение, издадени от Община Козлодуй.

 

Благодаря на всеки от Вас, който е готов да помогне на хората, които имат нужда от подкрепа и съпричастност в това трудно за България време!

Маринела Николова

кмет на община Козлодуй

 

 

 

 
2020-03-25 12:27:09