Вълчедръм с услуга в полза на гражданите

Вълчедръм с услуга в полза на гражданите

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-I9 на територията на страната, Община Вълчедръм предоставя помощ на лица под карантина и възрастни лица без близки за снабдяването им с хранителни продукти и лекарства.

Записвания за продукти от първа необходимост и медикаменти се правят при кмета/кметския наместник на съответното населено място всеки работен ден в рамките на работното време. За територията на гр. Вълчедръм заявки се приемат на тел.: 09744 2130.

По заявки, приети до 12,00 часа, продуктите се доставят на следващия ден.  Желателно е заявките да бъдат за продукти и/или лекарства поне за 2-3 дни.

Заявените продукти от първа необходимост ще се доставят, придружени с касова бележка за направения разход.

 

 
2020-03-24 11:03:50