Бяла Слатина с нови мерки срещу коронавируса

Бяла Слатина с нови мерки срещу коронавируса

Служители ще обхождат град Бяла Слатина и по- конкретно кварталите с преобладаващ брой лица, завърнали се на територията на страната от рискови държавии ще предупреждават гражданите да не се събират на големи групи. Информацията съобщиха от местната администрация.

За населените места на територията на общината, организацията по предупреждаването на гражданите на съответното населено място да не се събират на големи групи е възложена на кметовете на кметства и кметските наместници.

При изпълнение на горепосочените задачи, служителите следва да се легитимират с „бадж“ и копие от заповедта на кмета. При констатиране на случаи на неизпълнение или отказ от изпълнение на вече предупредени граждани, служителите ще уведомяват РУ Бяла Слатина.

 
2020-03-23 11:53:12