Кампанията „Помогни на приятел в нужда, дари топъл обяд“ в Бяла Слатина продължава

Кампанията „Помогни на приятел в нужда, дари топъл обяд“ в Бяла Слатина продължава

Кампанията „Помогни на приятел в нужда, дари топъл обяд“ продължава. Желаещите да се включат, могат да заявят своето желание на телефон 0893 326 570.

Кметът на община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков, изказва своята сърдечна благодарност за проявеното разбиране и готовност за съдействие на всички включили се в инициираната от него кампания под надслов „Помогни на приятел в нужда, дари топъл обяд“. Инициативата цели финансовото осигуряване на топъл обяд на самотни и възрастни хора. Припомняме, че храната ще се приготвя от ОП „Пазари и социални дейности“ и възлиза на 40 лв. месечно на човек.

Ето и пълният списък на дарителите:


1


2020-03-20 18:24:28