Кмет обжалва бюджета на общината си

Кмет обжалва бюджета на общината си

Кметът на община Криводол Христо Доков обжалва начина по който бе приет Бюджет 2020. Според него финансовата рамка е приета незаконосъобразно на извънредно заседание на местния парламент. По този повод градоначалникът е внесъл жалба в Административния съд във Враца.  След щателно разглеждане на документите по производството е насрочено дата за същинското дело. То ще бъде на 15 май тази година. За председател на съдебния състав е определена Миглена Раденкова.

Припомняме, че в началото на месец февруари председателят на местният парламент в Криводол Петър Комитски внесе проектобюджета на общината да се гласува на извънредно заседание. Дневният ред на спешното заседание е от цели 2 точки - приемане бюджет на общината и „Разни“. Вносител на докладната за новия бюджет на Криводол е именно парламентарния шеф. Учудващото в случая е, че на въпросното заседание не присъства кметът Христо Доков. От общо 13 съветника в местния парламент пък четирима липсват. Това са - Георги Костадинов (ПП ДПС), Иван Иванов и Светлин Върбанов (ПП БСП) и Костадин Петров от ГЕРБ.

За 75 минути предложения от Петър Комитски бюджет е приет, този път с пълно мнозинство - 9 гласа „За“. Годишната сметка е подкрепена от:  Валерий Гълъбов, Николай, Румен Илиев, Йордан Иванов и Цветомира Димова от Местна коалиция БДЦ и Петър Комитски, Евгени Ефремов, Маргарита Кацарска, Момчил Върбанов от ГЕРБ.

Десетина дни след този акт криводолския градоначалник Христо Доков внася жалба във врачанския административен съд. В документът той е определил този акт като неправилен и незаконосъобразен. Според жалбоподателя решението касае финансовата рамка за работа на Община Криводол за 2020 г. и поради невнасянето му от кмета на общината, с изпълнението му ще настъпят сериозни и трудно отстраним впоследствие вреди, включително от финансов характер.

В жалбата е посочено и че внесеното от Петър Кацарски предложение за бюджет е недопустимо, според правилата на Закона за публичните финанси. Съгласно чл. 94 от ЗПФ проектът на общински бюджет се разглежда по ред, определен от общинския съвет. В правилника за работа на Общински съвет - Криводол не са уредени специални правила за приемане на бюджета. Съгласно чл.72 от същия, имащ отношение към всеки разглеждан от съвета проект на акт, проектът се разглежда, след като ОбС изслушва доклада на вносителя и докладите на съответните постоянни комисии.
2020-03-20 10:49:47