Подготвят център за настаняване в Ружинци

Подготвят център за настаняване в Ружинци

Въпреки кризисната ситуация в страната всички служби на територията на община Ружинци работят и обслужват гражданите. Поддържа се хигиената в селата и се дезинфекцират общинските служби.

„С помощта на наша техника и по-малко хора успяхме да разчистим района около бившата „ Болница“, да съборим стара и опасна сграда в двора. Така подготвихме терена, за да започне санирането на сградата и преустройството й в Център за настаняване от семеен тип безпрепятствено“, уточни кметът на Община Ружинци Александър Александров.
2020-03-20 10:12:10