Мездра кандидатства с шест проекта в Национална кампания

Мездра кандидатства с шест проекта в Национална кампания

Три кметства, две училища и една детска градина от община Мездра кандидатстват за финансиране с проекти в ежегодния конкурс „Обичам природата - и аз участвам“. Конкурсът се организира от Министерство на околната среда и водите и от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда - 2020“. Кметство Игнатица е подало проектно предложение за създаване на зона за отдих и спорт до новото футболно игрище в селото (с бюджет 9 362 лв.), Кметство Крета - за направа на детска площадка в района на оброка на Св. Георги (10 000 лв.), Кметство Люти брод - за обновяване на детската площадка при моста на река Искър (10 000 лв.).

СУ „Иван Вазов“ - Мездра кандидатства с проект „Еко класна стая за нас” (4 988 лв.), ПГ „Алеко Константинов“ - с проект „Спорт и екология в професионалното образование” (4 999 лв.), а ДГ „Слънчице“ - с проект „Обичам природата - и аз участвам“ (5 000 лв.).

В тазгодишното издание на конкурса „Обичам природата - и аз участвам“ са подадени общо 1 833 проектни предложения с бенефициенти общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/ Обединени детски комплекси. Кои от тях ще бъдат одобрени за финансиране ще стане ясно до 16 април, когато ще бъдат обявени класираните проекти. Това ще стане на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „За чиста околна среда“.

През 2019 г. в община Мездра бяха реализирани два проекта, финансирани със средства от конкурса „Обичам природата - и аз участвам“: на Кметство Зверино - за изграждане на зона за отдих в Долната махала в селото и на Кметство Царевец - за озеленяване и възстановяване на зона за отдих, през 2018 г. на Община Мездра - за създаване на зона за отдих с обособен детски кът в с. Боденец, през 2017 г. на Кметство Очин дол - за благоустрояване и направа на ограда около кът за отдих и спорт при Младежкия еко лагер, на Кметство Типченица - за изграждане на спортна площадка и на ПГ „Алеко Константинов“ - за „кабинет за сервиране на открито“, а през 2016 г. на Кметство Горна Бешовица - за изграждане на зелена зона за отдих и на Кметство Горна Кремена - за направа на кът за отдих.
2020-03-18 09:36:21