Дезинфекцират улици и пешеходни зони

Дезинфекцират улици и пешеходни зони

Служители на общинското предприятие „Чистота“ поетапно дезинфекцират уличната мрежа в Мездра. Приоритетно се обработват най-натоварените пътни артерии в града - ул. „Александър Стамболийски“, „Христо Ботев“, „Янко Сакъзов“, „Св. св. Кирил и Методий“, „Патриарх Евтимий“, „Георги Димитров“, „Георги Кирков“ и др.

С помощта на жива сила и техника се дезинфекцират също пешеходни зони и места за отдих, паркинги детски площадки и обществени места с най-голям пътникопоток. По график се извършва миене и дезинфекция на контейнерите за твърди битови отпадъци и на кошчетата за боклук.

От началото на следващата седмица ОбП „Чистота“ ще започне поетапното премахване на всички нерегламентирани сметища, регистрирани на територията на община Мездра. Ако метеорологичните условия позволят, премахването им трябва да приключи до 13 април. След почистването ще бъдат поставени забранителни табели. Последващ контрол и отговорност при ново замърсяване ще носят кметовете и кметските наместници на съответните населени места.

 
2020-03-17 10:13:05