Затвориха кооперативния пазар в Мездра

Затвориха кооперативния пазар в Мездра

Община Мездра въведе редица мерки с цел недопускане разпространение разпространението на COVID-19.

 

 

  1. Със съдействието на РУ - Мездра при ОД МВР - Враца, собствениците на супермаркети, които извършват търговска дейност на територията на община Мездра, да създадат необходимата организация за контролиран достъп на клиентите до търговските зали, като в тях бъдат допускани максимум по 5 клиенти. В по-малките хранителни магазини да се допускат максимум по двама клиенти.
  2. Органите на РУ - Мездра при ОД МВР - Враца да извършват ежедневен засилен информационен контрол на моторните превозни средства с чуждестранна регистрация, които влизат в населените места на общината.
  3. Въвежда се контролиран достъп на гражданите в сградата на Общинска администрация - Мездра, включително за ползвателите на услугите на Общинска служба „Земеделие“ и Дирекция „Бюро по труда“. Общинският център за услуги и информация ще работи от 8:00 до 17:00 часа, при стриктно спазване на въведения пропускателен режим. Всички помещения в сградата на ОбА да се дезинфекцират и проветряват три пъти дневно - от 8:30 до 9:00 ч., от 12:00 до 12:30 ч. и от 15:00 до 15:30 ч.
  4. Община Мездра да организира, чрез Общинския център за социални услуги и дейности, Центъра за услуги и информация и доброволци, изявили желание да помогнат, кризисен център за приемане на заявки за закупуване на хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти на самотни, трудноподвижни, лежащо болни и възрастни хора без близки. Заявки може да се подават всеки делничен ден от 9:00 до 16:00 часа на тел. 0885 114 607, 0888 664 168, 0879 830 900 и 0885 695 504. Средствата за покупките се осигуряват от нуждаещите се лица.
  5. Община Мездра да осигури, чрез медицинските специалисти в детските заведения, превантивен медицински контрол в сградата на Общинската администрация, както и (по предварителна заявка) в търговските обекти, които продължават да функционират, съгласно Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.
  6. ОбП „Чистота“ да извърши интензивно миене и дезинфекция на контейнерите за твърди битови отпадъци и на кошчетата за боклук, като същевременно продължи да извършва поетапно дезинфекция на най-натоварените улици в гр. Мездра, зони за отдих и обществени места с най-голям пътникопоток.
  7. Преустановява се, за периода на действие на извънредното положение в Република България, функционирането на Общинския кооперативен пазар, както и извършването на търговска дейност на открито на територията на община Мездра.

Общинският оперативен щаб призовава всички граждани да се съобразяват с въведените ограничителни мерки, въпреки временните неудобства, които те създават. Това е начинът да запазим собственото си здраве и това на своите близки! Апелираме за дисциплина и отговорно поведение!   

 
2020-03-16 11:34:40