Решения на Общинския оперативен щаб към Община Мездра за превенция на разпространението на коронавируса

Решения на Общинския оперативен щаб към Община Мездра  за превенция на разпространението на коронавируса

Решения на Общинския оперативен щаб към Община Мездра

за превенция на разпространението на коронавируса,

взети на заседание на 14.03.2020 г.

 

На основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с противоепидемичните мерки, предприети на 14.03.2020 г. от Областния оперативен щаб,

 

ОБЩИНСКИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ КЪМ ОБЩИНА МЕЗДРА

 

РЕШИ:

 

  1. Незабавно да бъде изготвен списък на търговските обекти, посочени в заповедта на здравния министър - увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, които развиват дейност на територията на община Мездра. Управителите на търговските обекти или техни представители да бъдат запознати със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 

  1. Да бъде сформиран Общински оперативен екип в състав: кмета на община Мездра Иван Аспарухов, кметовете и кметските наместници на населени места, представител на РУ - Мездра при ОД МВР - Враца, Стилиян Тотков - гл. експерт „Икономика, стопански дейности, търговия и защита на потребителите“, и представители на отдел „Икономика, стопански дейности, търговия и защита на потребителите“ в Община Мездра, който да упражнява контрол относно изпълнението на заповедта на здравния министър.

 

  1. Ръководствата на детските заведния в община Мездра незабавно да бъдат запознати със заповедта на здравния министър и да упражняват последващ контрол за нейното изпълнение.

 

  1. ОбП „Чистота“ да продължи да извършва регулярно дезинфекция на най- натоварените пътни артерии в гр. Мездра, зони за отдих, детски площадки и обществени места с най-голям пътникопоток.

 

  1. Кметът на община Мездра да внесе предложение до Общински съвет - Мездра собствениците на търговски обекти, ползващи за извършване на търговска дейност общински терени, които са засегнати от ограничителните мерки, да бъдат освободени от такса „масички“ за периода на тяхното действие.

 

  1. С цел предотвратяване създаването на паника сред населението, препоръчваме на представителите на медиите да ползват в материалите си, свързани с кризата, официална информация от институциите, отговорни за ограничаване разпространението на заразата.

 

Общинският оперативен щаб благодари на всички граждани за проявеното от тях разбиране, съпричастност и отговорност при изпълнение на мерките за преодоляване на кризата.


1
2


2020-03-14 15:05:54