Затварят нощните увеселителни заведения в Мездра

Затварят нощните увеселителни заведения в Мездра

Във връзка с разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID -19) и обявеното от Народното събрание извънредно положение в Република България за периода от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., на свое заседание, проведено на 13.03.2020 г., с цел недопускане разпространението на коронавируса на територията на община Мездра, Общинският оперативен щаб към Община Мездра реши:

  1. Да бъдат затворени до второ нареждане нощните увеселителни заведения (дискотеки, клубове и др.) на територията на община Мездра.
  2. Детските градини и социалните заведения остават отворени, при спазване на въведения строг контрол на входа и ежедневна дезинфекция. По заявка да бъдат осигурени лични предпазни средства за персонала.
  3. Детската млечна кухня и домашният социален патронаж да продължат дейността си, при спазване на строги мерки за дезинфекция на материалната база и транспортните средства.
  4. Общинските предприятия „Чистота“, „Транс-Авто-2015“ и „Цветина“ ЕООД да извършват редовно дезинфекция на превозните средства за извършване на обществен превоз на пътници.
  5. Превозвачите, осъществяващи таксиметров превоз на територията на община Мездра, да създадат необходимата организация и контрол за редовно почистване и дезинфекция на леките таксиметрови автомобили и осигуряване на лични предпазни средства за персонала.
  6. Собствениците на търговски обекти, банки и други институции да извършват ежедневно дезинфекция на помещенията.
  7. ОбП „Чистота“ да извърши дезинфекция на най-натоварените пътни артерии в гр. Мездра, зони за отдих и обществени места с най-голям пътникопоток.
  8. Спешно да се обобщи информация относно достъпа до интернет в населените места и учебните заведения на територията на община Мездра, във връзка с възможността за осъществяване на дистанционно обучение на учениците.
  9. В срок до 13 април 2020 г. ОбП „Чистота“ да премахне всички нерагламентирани сметища, регистрирани на територията на община Мездра: с. Крета - при помпената станция и над стопанския двор, с. Моравица - в района на стария път от Мездра за Моравица, с. Люти дол - в м. „Чумини колиби“, дерето под подпорната стена за м. „Клисура“, с. Горна Бешовица - в м. „Блъснати брег“, с. Долна Кремена - под стопанския двор и в м. „Бряста“, с. Дърманци - по пътя между с Дърманци и с. Лик, Зверино - по пътя между с. Зверино и с. Игнатица, с. Крапец - в м. „Ракошник“, с. Лик - водостока по пътя за с. Ослен Криводол, с.Люти брод - стопанския двор, гарата и м. „Лаката“, с. Зли дол - дерето при гробищния парк и на отбивката преди разклона за селото.

След почистването на въпросните места да бъдат поставени забранителни табели. Последващ контрол и отговорност при ново замърсяване ще носят кметовете и кметските наместници на съответните населени места.

  1. Сигнали за граждани и институции, които не спазват превантивните мерки, могат да бъдат подавани на тел.: 0885 69 55 04 и 0910/ 9 21 02 - Дежурен при Община Мездра.

Призоваваме гражданите на община Мездра да ограничат контактите си на места с голямо струпване на хора, да спазват засилена лична хигиена и да запазят спокойствие, приемайки временните ограничения. Ползвайте като източник на информация единствено институциите, отговорни за ограничаване разпространението на заразата и преодоляване на кризата.

 
2020-03-13 15:19:39