Дезинфекцират паркове и училищни дворове в Кнежа

Дезинфекцират паркове и училищни дворове в Кнежа

Цялостно дезинфекциране е извършено на парковите пространства, съоръженията за спорт, намиращи се в дворовете на детските градини и училища, кътовете за отдих, детските площадки в парковете и площадките за фитнес на открито в община Кнежа.

„Мярката е превантивна и цели да не се допусне разпространението на коронавирус на територията на Община Кнежа.”, заяви кметът Илийчо Лачовски.

 

 

 


1


2020-03-12 13:25:22