Отделиха чиновници със стъклени платна

Отделиха чиновници със стъклени платна

В община Бяла Слатина са  предприети всички мерки, за недопускане разпространението на COVID-19. Те касаят училища, детски заведения, здравни и социални служби, общинска администрация и решения за отмяна на масови мероприятия.

В сградата на общинска администрация, в центъра за информация и услуги, са поставени специални преградни стъклени платна, отделящи работещите там от потока  граждани, ползващи услугите им. Предпазна мярка е и постоянното дезинфекциране на всички брави и повърхности.

Посетителите, които ползват санитарния възел, имат на разположение дезинфектант, с който, след измиване на ръцете, да си направят дезинфекция. Ситуацията във всички населени места от общината се следи непрекъснато. Предстои да бъдат раздадени дезинфекционни материали във всяко едно от тях.

Кметът на общината- инж. Иво Цветков съобщи, че сформирания оперативен екип координира действията между институциите. Във всички училища, детски градини и обществени сгради се извършва дезинфекция, на входовете ще се поставят дезинфекционни стелки и ще  се следи стриктно за спазване на строги хигиенни изисквания. Дадени са указания за извършване на дезинфекция и на автобусите превозващи учениците.


1


2020-03-12 11:15:25