Регулират влизането в сградата на община Козлодуй

Регулират влизането в сградата на община Козлодуй

Спокойно и организирано протича работният процес в отдел „Местни данъци и такси” към Община Козлодуй. Предприети са превантивни мерки за защита на гражданите и служителите, съгласно издадените заповеди на министъра на здравеопазването, на кмета на общината и решенията на Областния щаб, във връзка с установени случаи на COVID – 19 на територията на страната. На 9 март в Община Козлодуй бе сформиран кризисен щаб и бяха предприети всички необходими превантивни мерки във връзка с епидемичната обстановка.

Дежурен изпълнител по спазване на обществения ред регулира влизането на входа, за да няма струпване на граждани в помещението. Служител измерва температурата на всеки посетител. Както във всички помещения и кабинети на Община Козлодуй, и в този отдел ежедневно се извършва минимум двукратно почистване и дезинфекция на всички подове и повърхности.

Припомняме, че плащането на данъци и такси може да се извърши на касите в отдел „Местни данъци и такси”, касите в съставните кметства, каси на Изипей, с пощенски запис, както и онлайн през сайта на Община Козлодуй.

Сроковете за плащане са следните: до 30 юни – първа вноска; до 31 октомври – втора вноска. Предплатилите за цялата година, до 30 април, ще ползват 5% отстъпка.

Вчера, 11.03.2020 г., към отдел „Местни данъци и такси” са осъществени плащания: в Козлодуй – 250, в съставните кметства – 90.
2020-03-12 10:47:29