Свикаха общинския щаб за борба с грипа в Козлодуй

Свикаха общинския щаб за борба с грипа в Козлодуй

След приети мерки от проведено на 09.03.2020 г. заседание на Областния щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания и функциониращия към него Областен медицински съвет във връзка с положителните проби на COVID-19 в страната, със Заповед на кмета на община Козлодуй бе сформиран кризисен щаб.
На заседанието присъстваха: Маринела Николова кмет на община Козлодуй и председател на щаба, Георги Кирков, заместник-кмет, Лиляна Рашкова, секретар на Община Козлодуй, Стефка Петрова, ръководител управление „АиК” при АЕЦ „Козлодуй”, д-р Олга Николова, управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, д-р Биляна Стояновска, управител на МЦ „Здраве”, представители на Община администрация, кметовете на населените места, д-р Росен Белчев от Служба трудова медицина към АЕЦ „Козлодуй”, д-р Веселка Цветкова, представител на личните лекари, Ивайло Стоянов, началник РУ – Козлодуй.
На заседанието бе обсъдена готовността на общината, и в частност на местната болница, за своевременни действия при констатиране на положителни проби на COVID-19. Част от решенията, които прие щабът са:

▶️забрана за провеждане на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;
▶️преустановяване на всички спортни мероприятия на закрито, включително и тренировки;
▶️преустановяване клубната дейност на клубовете на пенсионера и хората с увреждания, на всички прожекции, театрални постановки, празнични прояви в училища, читалища, културни институции и др.;
▶️засилен филтър в детските и учебните заведения (редовна аерация и засилена дезинфекция на помещенията, недопускане сливането на групи в детските заведения);
▶️прецизиране на пропускателния режим в сградата на общинска администрация;
▶️превозвачите на обществен транспорт са длъжни да дезинфекцират транспортните средства, съгласно указания на РЗИ;
▶️засилване на санитарно-хигиенните мерки (ежедневно да се извършва минимум двукратно почистване на подове и повърхности на всички помещения и кабинети, намиращи се в сградата на Община Козлодуй и пряко свързани с обслужването на граждани.

Следващото заседание на щаба е насрочено за 16.03.2020 г.

 
2020-03-10 10:32:28