Правят нов паркинг в Козлодуй

Правят нов паркинг в Козлодуй

Строителна площадка за изграждане на паркинг откри община Козлодуй. Тя се намира в ж.к. 3 – юг и е в изпълнение на проект „Инженеринг – проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор по време на строителството на паркинг в ж.к. 3 – юг, до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй”. Финансирането на проекта е осигурено от бюджетни средства на Община Козлодуй и е в размер на 193 080 лв. с ДДС.

Изпълнители на инженеринга са ДЗЗД „ИИ КОЗЛОДУЙ 2019”. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 90 дни.

Целта на проекта е да се осигурят максимален брой паркоместа, като решението включва и зелени площи. Наличните новозасадени щироколистни дървета ще бъдат запазени. Паркингът ще е с размери 3314 м2, като ще се изградят около 81 броя паркоместа за леки автомобили, 4 от които за инвалиди.

Поради големия брой паркоместа се предвижда противопожарен хидрант, обслужващ приоритетно паркинга. В зоната му се предвижда изграждане на улично осветление и отводняване.
2020-03-05 15:59:20