Оръжията на Свободата

Оръжията на Свободата

В навечерието на 3.03. в ОУ “Христо Ботев”- Мездра бе проведен урок по родолюбие под надслов “Оръжията на Свободата”.

Главно действащо лице в него бе художникът и колекционер на оръжия г-н Евгени Кучков, който показа на аудиторията пушки, участвали в национално-освободителните борби в нашия край. С увлекателен разказ г-н Кучков върна времето назад, за да припомни на учениците не само за сраженията в нашия край, но и за славната Шипченска епопея, за боевете при Плевен и за героизма на обикновените хора, които с живота си плащат цената на нашата свобода.

Организатор на събитието бе Методическото обединение на учителите на групи от целодневната организация на учебния ден, а в публиката преобладаваха техни ученици от четвърти до седми клас.

 

         


1
2


2020-03-03 11:46:58