Ученици говориха за „Най-розов клас”

Ученици говориха за „Най-розов клас”

Ден на розовата фланелка бе проведен в ОУ “Христо Ботев”- Ботев, гр. Мездра. Той премина под мотото “Не на тормоза в училище”. Инициатор за провеждането му бе училищният психолог Христо Христов. Събитието откри Самира Бусаири от 5. “б” клас. Тя разказа за историята на празника и обясни защо на този ден съпричастните към идеята се обличат в розово. Кратка презентация запозна присъстващите с видовете тормоз, а в последвалата на същата тема дискусия най-активни се оказаха първокласниците.

Интересна за аудиторията бе играта, подготвена от училищният психолог, с която бе проверено доколко учениците правят разлика между шегата и обидата. За тази цел те трябваше да споделят за реплика, която са чули, по тяхна преценка, да я поставят на скалата: закачка/шега; унизителна шега; болезнена обида; изключително болезнена обида.

В Деня на розовата фланелка  се включиха възпитаници на учебното заведение както от начален, така и от прогимназиален етап. Сред тях бяха и  ученици със специални образователни потребности, чиито реплики бяха аплодирани от публиката. Постери за случая бяха подготвили възпитаници на 5.”б” клас и от 3”б” ГЦОУД. На финала участниците получиха грамота за “Най- розов клас”.
2020-02-27 13:33:19