Оборудват училища с нови шкафове

Оборудват училища с нови шкафове

С нови шкафове ще бъдат оборудвани училищата „Васил Левски“ с. Ракево и на ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Краводер. Общо са 12 броя. Направени са по проект „Заедно можем повече“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Дело са на майсторските ръце на младежи от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Криводол. В момента са изложени във фоайето на читалището в града. Преди няколко месеца шкафове бяха предоставени и на ДГ „Славейче“ гр. Криводол – 3 броя и ОУ „Васил Левски“ с. Лесура - 3бр. Това са част от постигнатите резултати и цели заложени в проекта, а именно затвърждаване на знанията, придобиване на умения и мотивация за реализация на пазара на труда.
2020-02-27 11:25:08