Проект за популяризиране на туризма реализираха Мездра и Добрословени

Проект за популяризиране на туризма реализираха Мездра и Добрословени

Международна конференция по проект „Добре дошли в Средновековието” се проведе в Мездра. Дейностите бяха финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния - България 2014-2020. В проекта партньори са Община Мездра и Община Добрословени.

В конференцията взеха участие повече от 100 представители на двете общини, групи за исторически реконструкции, туроператорски фирми и други заинтересовани организации от трансграничния регион.    

По време на конференцията беше приета Съвместна стратегия за популяризиране на античните и средновековни традиции в общините Мездра и Добрословени и бе промотиран 4-дневен интегриран туристически продукт, който включва посещения на най-значимите културни, исторически и природни забележителности в двете общини.

В приветствието си към участниците в конференцията кметът на Мездра Иван Аспарухов изрази увереност, че взаимноизгодното сътрудничество между двете общини в сферата на културата, образованието и туристическите услуги ще продължи и занапред.

Кметът на Добрословени Георге Тудорашку заяви, че за успешното изпълнение на проекта е положен огромен труд, който в крайна сметка е довел до постигане на неговата основна цел - устойчиво развитие на туризма в трансграничния регион чрез използване на богатото културно, историческо и природно наследство на общините Мездра и Добрословени. Доказателство за това са организираните в рамките на проекта два фестивала - Фестивал на средновековните традиции, бит и култура в Археологически комплекс „Калето” - Мездра (14-19 май 2019 г.) и на Античен римски фестивал „Romula Fest” в археологически обект Ромула-Малва край село Решка, община Добрословени (22-25 август 2019 г.). В знак на уважение Тудорашку подари Аспарухов флага на румънската община.

С презентации и доклади в конференцията взеха участие представители на Природен парк „Врачански Балкан“, Регионален исторически музей, Търговско-промишлена палата и Регионална библиотека „Христо Ботев“ - Враца, на реанакторските групи Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции „Авитохол“ - Варна и Школа „Вълкашин“ - София. Сред дискутираните теми бяха „Възпитание на подрастващите в родолюбие и уважение към традициите“, „Какво е да си млада реанакторска група“ и „Многоаспектност на историческите фестивали“. Лектори бяха aрхеолозите доц. д-р Мирча Негру и Георги Ганецовски, д-р Константин Колев, инж. Димитър Павлов, Мария Даракчиева, Йосиф Баев, Петър Ганев, Георги Антонов и др.

Прожектирани бяха два филма, заснети в рамките на проекта - един за римските традиции в окръг Олт, Румъния и един за средновековните традиции в България. Презентирани бяха три тематични каталози на български, румънски и английски език, издадени по проекта - за средновековни и римски фестивали, провеждани на територията на България и Румъния, за групи за исторически реконструкции и индивидуални реанактори и за традиционни рецепти от трансграничния регион, както и трансгранична карта с местоположенията на 44 антични и средновековни крепости от двете страни на река Дунав.

Състоя се и заключителна пресконференция, на която ръководителят на проекта Пламен Червенков представи целите, бюджета, изпълнените дейности и постигнатите резултати по проект „Добре дошли в Средновеко-вието“ („Welcome to The Middle Ages“).

 

 
2020-02-26 15:57:34