Канят безработни на среща с работодатели

Канят безработни на среща с работодатели

На 28 февруари от 10:00 часа в ресторант „Хибрид” в Кнежа ще се проведе информационна среща между работодатели и безработни лица, организирана съвместно с Дирекция „Бюро по труда и Община Кнежа.

Целта на срещата е да се представи актуалната ситуация на трудовия пазар, възможностите и условията за кандидатстване и ползване на преференции по програми, насърчителни мерки за заетост и обучение по Законна за насърчаване на заетостта, както от работодатели така и от лица търсещи работа.

 
2020-02-26 09:59:10